Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych

Zakład Odchowu Drobiu Mateusz Lech informuje, że zgodnie art. 13 RODO:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Odchowu Drobiu Mateusz Lech z siedzibą Mirzec-Podborki 25a 27-220 Mirzec;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonych zamówień i w celach marketingowych;
  3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie po uzyskaniu od Pani/Pana zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie Zakład Odchowu Drobiu Mateusz Lech, podane dane osobowe nie będą przetwarzane dalej;
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług aż do zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody lub ustalenia, że uległy one dezaktualizacji;
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawodo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesieniasprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  7. Podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.